MhaLhi's Just Keep the Secret

Matissé är en av pojkarna vi hade så svårt att släppa!
Vacker som en dag <3

Efter att ha bott med världens finaste Enya & Alex, och "whippetbrorsan"
Chagall i Umeå har Matissé flyttat hem igen, och bor med Nina i Södervik.