J - och K - kullen, båda född i april 2019

Ben & Jerry kullen född juni 2017


I - kullen, född juni 2016