2019-12-09

Vi har valpar efter Jap & Doctor. Båda är meriterade på utställning och hälsoundersökta utan anmärkning.


1 nakentik (reserverad) 1 nakenhane samt 1 powder puff hane.

Inga fler valpkullar planerade i dagsläget.

J - och K - kullen, båda född i april 2019

Ben & Jerry kullen född juni 2017


I - kullen, född juni 2016